KONGRENİN BAŞLAMASINA
GÜN SAAT KALDI

Bilimsel Program

12.ULUSAL ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ KONULAR


 • Bağımlılık ve nörogörüntüleme
 • Nörokimyasal/nörfizyolojik/nöroendokrin açıdan bağımlılık
 • Bağımlılık ve nöroplastisite
 • Bağımlıkta biyomarkırlar
 • Bağımlılıkta dürtüsellik
 • Bağımlılık ve damgalama
 • Özel gruplarda (ergen, yaşlı, kadın) bağımlılık
 • Bağımlılık, kendine zarar verme davranışı ve özkıyım
 • Göç ve bağımlılık
 • DSM 5 ve bağımlılık
 • Bağımlılıkta farmakoterapi
 • Bağımlılıkta tedavi kılavuzları ve algoritmaları
 • Bağımlılıkta bireye özgü tedavi yaklaşımları
 • Bağımlılıkta tedavi seçeneklerinin geleceği
 • Tedavide kullanılan endikasyon dışı ilaçlar ve kötüye kullanımları
 • Tedavide uzun etkili ilaçlar
 • Aşerme nörobiyolojisi ve yaklaşımlar
 • Bağımlılıkta şiddet ve suç
 • Bağımlılıkta adli uygulamalar
 • Cezaevlerinde bağımlılık tedavisi ve önleme çalışmaları
 • Biyopsikososyal model perspektifinde bağımlılık uygulamaları
 • Bağımlılıkta psikososyal tedaviler
 • Bağımlılık ve aile
 • Eşbağımlılık
 • Bağımlılıkta BDT
 • Bağımlılıkta grup terapileri
 • Bağımlılıkta şema terapi
 • Bağımlılıkta aile terapileri
 • Bağımlılıkta psikodinamik yaklaşım
 • Motivasyonel görüşme
 • Kendine yardım grupları
 • Bağımlılık ve kültürel yaklaşım
 • Bağımlılık ve fiziksel hastalıklar
 • Bağımlılık ve HCV/ HIV
 • Bağımlılıkta komorbidite
 • Bağımlılık ve DEHB
 • Travma, travma sonrası stres bozukluğu ve bağımlılık
 • Bağımlılık ve uyku bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları ve bağımlılık
 • Madde ve psikoz
 • Bağımlılıkta bilişsel işlevler
 • Davranışsal bağımlılıklar (kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, seks bağımlılığı, yeme bağımlılığı vb.)
 • Teknoloji bağımlılığı (internet bağımlılığı, internette oyun oynama bozukluğu, akıllı telefon)
 • Nikotin Kullanım bozukluğu
 • Yeni psikoaktif maddeler
 • Sentetik kannabinoidler ve yansımaları
 • Bağımlılık ve sanat (sinema, resim, müzik)
 • Medyada bağımlılık
 • Bağımlılık ve bağlanma
 • Bağımlılık tedavisinde sosyal hizmet uygulamaları
 • Bağımlılık tedavisinde hemşirelik uygulamaları
 • Bağımlılıkta toplum temelli hizmetler
 • Bağımlılıkta iyileşme ve rehabilitasyon
 • Multidispliner perspektiften bağımlılık
 • Kurumlararası işbirliği ve koordinasyon
 • Bağımlılık destek hattı ve tedaviye ulaşmak
 • Bağımlılık politikalarının geleceği
 • “Relaps” tanıma ve önleme uygulamaları
 • Zarar azaltma yöntemleri
 • Bağımlılık ve ölçek kullanımı
 • Bağımlılıkta toksikolojik analizler
ÖNEMLİ TARİHLER
 • Erken Kayıt:14 / 09 / 2018
 • Otel Giriş Tarihi:29 / 11 / 2018
 • Otel Çıkış Tarihi:01 / 12 / 2018

Panel ve konferans konu önerilerinizi bagimlilikkongresi2018@dmrturizm.com.tr
adresine 31 Ağustos 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.